ASSECADORS TUBS DE CARTRÓ

ASSECADORS PER A TUBS DE CARTRÓ

Aplicant els coneixements adquirits per SECAMAD en el camp d’assecat de la fusta, ens ha permès entrar amb èxit en l’assecat dels tubs de cartró.
Fem servir sistema d’assecat mitjançant deshumidificadors, aconseguint temperatures si cal de 60ºC i nivells d’humitat ambient que garanteixen un assecat òptim del producte.
El disseny de el sistema de circulació d’aire a través del tub garanteix una homogeneïtat perfecta en tota la càrrega.
El sistema de control totalment monitoritzat mitjançant PC i amb múltiples variables de programació ens ajuda a aconseguir el millor resultat a la fi de l’assecat.
Cambres modulars metàl·liques, amb l’obertura de portes segons les necessitats de cada client, frontisses, corredisses o de guillotina faciliten una càrrega ràpida i segura sigui quin sigui les dimensions del tub.

recent project