Control

SISTEMES DE CONTROL

SECAMAD està en constant desenvolupament i innovació, tant en l’aplicació dels…

HUMITAT FUSTA

Higròmetre especialment dissenyat per al mesurament de la humitat residual de la fusta.

MARCATGE

Impressora industrial TIJ PALM25. Impresió ràpida i senzilla en tot tipus d’acabats de fusta.